27 czerwca 2019

Narodowy Sąd Obywatelski – Info

Narodowy Sąd Obywatelski jest społecznym komitetem, powołanym na podstawie § 24 pkt. 3 w zw. z § 35 pkt. 2 Statutu Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596) oraz określonymi celami DiS i sposobami ich realizacji.

Narodowy Sąd Obywatelski został powołany i działa na podstawie art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniającego wolność tworzenia ruchów obywatelskich i innych dobrowolnych zrzeszeń, a ponadto na podstawie treści Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mówiącej o woli obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do „zagwarantowania praw obywatelskich, a działaniu instytucji publicznych zapewnieniu rzetelności i sprawności”, i w tym celu ustanowienia „praw podstawowych dla państwa opartych na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

W imieniu Narodowego Sądu Obywatelskiego działają Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego, powoływani przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Sędziowie Pokoju i Ławnicy Narodowego Sądu Obywatelskiego mogą w składzie powoływanym przez Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego wydawać orzeczenia, mające charakter zwyczajowy, oceniający i opiniodawczy, a także ostracyzmu.

Sędzia Pokoju (i odpowiednio Ławnik) Narodowego Sądu Obywatelskiego prowadzi działalność społecznie i – dla zapewnienia pokoju, zgody, dobra wspólnego, zasad sprawiedliwości społecznej i harmonii współżycia społecznego – ma prawa w razie potrzeby:

  • występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz, urzędów i sądów państwowych;
  • oceniać i opiniować działalność władz, urzędów i sądów państwowych;
  • podejmować działania arbitrażowe w przypadku sporów i konfliktów.

Organem założycielskim Narodowego Sądu Obywatelskiego jest Prezes Demokracji i Sprawiedliwość (KRS 0000600596), który pełni funkcję Prezesa Narodowego Sądu Obywatelskiego.

Prezesem
Narodowego Sądu Obywatelskiego
jest Grzegorz Niedźwiecki
z wykształcenia socjolog